ข้อคิดคนจีนสอนลูก เขาจะสอนให้ลูกมีอนาคต สร้างฐานะตัวเอง

เลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับในยุคนี้ เพราะเป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะนิสัยและการกระทำของเขา

และวิธีการเลี้ยงลูกของ แต่ละครอบครัว มันก็ต่างกันออกไป ส่วนมากนั้นมักได้รับอิทธิพลมาจากพ่อแม่

ที่เคยเลี้ยงดู แล้วลูกๆ ก็จำลักษณะนิสัยต่างๆ มา และแต่ละประเทศนั้นก็จะมีความเชื่อมีวัฒนธรรม

ที่ไม่เหมือนกัน ทำให้มีวิธีเลี้ยงลูกที่ต่างกัน และวันนี้นั้นการเลี้ยงลูกแบบคนจีนจะมีแบบไหนบ้าง มาดูกัน

1. คนจีนพวกเขาสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

เขาจะสอนให้ลูก ช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดให้ตัดสินใจเองได้ เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะ การแข่งขันก็สูง

เพราะงั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองคิดเอง ตัดสินใจเอง ผลออกมาอย่างไร ก็เป็นเพราะการตัดสินใจของเราเอง

2. คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ประหยัด

คนจีนสอนให้ลูกขยัน อดทน ไม่ท้อต่ออะไรง่ายๆ ไม่เกี ยจคร้าน มันจึงทำให้พวกเขาสร้างธุรกิจจากเสื่อผืน ห ม อ น ใ บ ที่มีได้

ชาวจีนสอนให้ลูกได้รับรู้ถึงความยากลำบาก สอนให้มีความความขยัน อดทน เพราะเขามีความคิดว่าการให้ลูกลำบาก

ก่อนจะสบายในอนาคต และซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่นแหละ

3. พ่อแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูกๆ เสมอ

พวกเขามักจะเตรียมอนาคตให้ลูกๆ จะสอนให้ลูก รู้จักความสามารถรู้ศักยภาพตัวเอง

และทั้ง ติ ด อ าวุ ธ ทางปัญหา เพื่อให้มีทักษะฝึกฝนวินัย

และสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเอง แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามฝัน

มันจึงทำให้เด็กๆ ชาวจีนพวกเขามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ในอนาคตจากการปลูกฝังของพ่อแม่ และวางแนวทางให้แต่ยังเด็ก

4. คนจีนพวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ

เพราะคนจีนนั้น พวกเขาสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ สู้ชีวิต และนี่แหละ

มันคือการสร้างความภาคภูมิใจพ่อแม่ชาวจีนพวกเขาจะไม่โอ๋ลูกจนเกินพอดี

เขาเชื่อว่า ลูกเรียนเก่งได้หากมีวคามตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร เพราะงั้นหากลูกสอบต กพ่อแม่

ชาวจีนจะว่ากล่าวกับเด็กพร้อมให้ลูกขยันทำแบบฝึกหัด

ฝึกฝนตนเองให้เก่งกว่าเดิม เพราะการเคี่ยวเข็ญของพ่อแม่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ มีความอดทนมากขึ้น

5. พ่อแม่ชาวจีนพวกเขาสอนให้ลูกกตัญญู ต่อผู้มีพระคุณ

เพราะชาวจีนนั้น พวกเขาถือว่า ลูกของเขานั้น เป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ฉะนั้น ก็ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูเพื่อตอบแทนพระคุณ

ฉะนั้น มันจึงเป็นแนวคิดตาม แบบปรัชญาขงจื้อ ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจเหมือนกับพ่อแม่

ที่มีหน้าที่ รับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกไงล่ะ ดังนั้น คือไม่ว่าช า ติไหน หากเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กๆ ได้รับสิ่งที่ดีๆ มีคุณธรรมเด็กๆ

ก็จะมีเป้าหมาย ในชีวิตไปด้วย ก็จะประสบความสำเร็จได้เสมอ เพราะงั้นครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอน

ให้มีภูมิรับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ หากว่าพื้นฐานครอบครัวดีเด็กๆ ก็จะออกมาอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

ฉะนั้น เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกเหล่านี้ มาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โตมาอนาคตดี เป็นคนดีของสังคม

ขอบคุณที่มา verrysmilejung